tin mới nhất

2021 11/24

MINCHUEN Awarded The 30th Taiwan Excellence Award

URL→ https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/product/1110173

2021 11/05

MINCHUEN Awarded The 20th Taichung Golden Hand Award

URL→ https://www.idipc.org.tw/golden/xX

2020 03/03

MCN đã dẫn đầu một phái đoàn tham quan Triển lãm Robot Quốc tế (iREX) 2019 và những Robot Manuf quan

Tạp chí tháng Máy móc Đài Loan. Tháng 2, 2020. Số 756URL → http://www.tami-ebook.com.tw/TaiwanMachineryMonthly_2020_02/page/page_14.html

2020 03/03

Website mới của MCN đã được ra mắt!

Website mới của MCN đã được ra mắt!

2020 06/19

MCN là công ty đầu tiên ở Đài Loan được BIS Ấn Độ cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISI cho sản phẩm động cơ

Với sự hỗ trợ của SGS Đài Loan, Minchuen là công ty đầu tiên tại Đài Loan đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISI của Ấn Độ cho sản phẩm động cơ điện.URL → 

TOP